Wyświetl w trybie pełnej strony

Magdalena Pela

15-20

Wystawa 15-20 prezentuje cztery cykle prac: all over, plaża, szkoda kwiatów i by coś usłyszeć trzeba samemu zamilknąć, które pochodzą z tytułowych lat 2015 – 2020. Prace zostały przedstawione w porządku chronologicznym. W ten sposób pokazuję zawartą w nich ewolucję myśli, która towarzyszy mi podczas działania. Kilka prezentowanych na wystawie prac nadal rozwijam i rozbudowuję, często proces ten trwa latami. Wyżej wymienione cykle nie są więc dla mnie rozdziałami zamkniętymi. Przywoływane tematy nie zostały wyczerpane. Wystawa nie jest podsumowaniem ostatnich pięciu lat pracy twórczej ale przywołaniem zatrzymanej w pewnym punkcie myśli, której do spojrzenia retrospektywnego jeszcze bardzo daleko.

Prezentowane cykle prac odnoszą się do figury człowieka żyjącego w naszych czasach. Pełnych pędu, pośpiechu, nadmiarowości, przesytu informacją, przedmiotami czy szybkimi, urywanymi rozmowami. W moich pracach próbuję „zamrozić” odpady rzeczywistości, które zazwyczaj postrzegamy jako nieistotne. Powtarzalność, rytualizacja zachowań, widoczna w codziennych czynnościach i sposobach porozumiewania się ze światem wokół tworzy harmonię. A harmonia jest podstawą naszego istnienia.

Aby przejść do kolejnych części wystawy użyj scrolla myszy lub strzałek ⇵ na klawiaturze