Projekt "Gdańscy artyści w sieci"

"Gdańscy artyści w sieci" to wielopłaszczyznowy projekt polegający na przeniesieniu działań związanych ze sztuką i twórczością artystyczną w przestrzeń on-line. Obejmuje on prezentację 4 artystów sztuk wizualnych wraz z ich dorobkiem twórczym poprzez dedykowaną stronę internetową sztukawsieci.pl i zawarte na niej treści multimedialne oraz dedykowany fanpage na portalu Facebook i profil Instagram. W ramach projektu zrealizowane zostaną wirtualne profile artystów, z których każdy zawierać będzie: biogram artysty, krótki film - sylwetkę artysty, galerię prac artysty. Dodatkowo zrealizowane zostaną dedykowane multimedialne wystawy on-line prac poszczególnych artystów.

Celem projektu jest przybliżenie odbiorcom zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi, twórczością artystyczną oraz skrócenie dystansu pomiędzy twórcami a odbiorcami sztuki oraz kultury. Istotnym celem zadania jest również wzmacnianie uczestnictwa w kulturze, zwiększanie wśród odbiorców kompetencji kulturowych, wzmacnianie tożsamości kulturowej oraz zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym poprzez nowe kanały dotarcia do odbiorców jakim jest kanał on-line i rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury w sieci. Celem zadania jest również upowszechnienie dorobku artystów i wsparcie ich w działaniach artystycznych i promocyjnych, z jakimi spotykają się w związku z utrudnieniami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego poprzez ograniczenie publicznie dostępnych miejsc wystawienniczych, braku odpowiedniego technicznego zaplecza do działań kulturalnych on – line, a także braku kompetencji w przeprowadzeniu działaniach promocyjnych. Celem projektu jest również przybliżenie zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi gronu odbiorców z niepełnosprawnościami słuchowymi, czy ruchowymi (napisy w plikach multimedialnych, wernisaże i wystawy on - line, projekt umieszczony w sieci Internet, dostępny bez ograniczeń miejsca i terminu).

MECENAT: Miasto Gdańsk
ORGANIZATOR: Fundacja Fale Kultury
KURATOR WYSTAW: Anna Maria Czarzasta
FILMY: Piotr Tomaszkiewicz
FOTOGRAFIE: Piotr Tomaszkiewicz, Dominik Kulaszewicz, Miron Bogacki, Piotr Skrzycki, Zuzanna Straszewska
GRAFIKI : Anna Maria Czarzasta, Piotr Tomaszkiewicz
STRONA INTERNETOWA: Aleksandra Brzozowska, Aleksandra Basińska

Gdańsk logo

Projekt „Gdańscy artyści w sieci” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Ta strona używa plików cookies.    Polityka prywatności       OK